Raad voor de Rechtspraak | Taskforce

Uitgebreid
Animatiesoort

De Verkeerstoren++ is een project van de Taskforce OM-ZM. Met de oprichting van de Verkeerstorens++ in elk arrondissement, krijgt de logistieke samenwerking van OM en Rechtspraak in MK-zaken fysiek gestalte.

< Alle video's